Nabídka

Vaše žádost o půjčku musí nejprve projít skóringem neboli schválením. To probíhá zadáním informací do online systémů, které žádosti vyhodnocují a generuje nabídku. V případě produktů, které tento online systém nevyužívají, toto hodnocení dělá pracovník nebo zprostředkovatel po zjištění potřebných informací. Po vytvoření nabídky a jejím odsouhlasení klientem se po podpisu smlouvy odesílají peníze na účet. 

U nejčastěji využívaných produktů dochází k vyplacení již od druhého dne od zažádání. V případě konsolidací nebo půjček s ručením nemovitosti je tato lhůta delší.